N439 Abyss

N439 Abyss

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

86, 96, 94 (#56605E)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv