Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) jāievēro tiem, kas vēlas piekļūt Tikkurila vietnei (turpmāk tekstā Vietne) un lietot to. Lai lietotu šo Vietni, Jums jāievēro tālāk aprakstītie noteikumi. Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un Tikkurila konfidencialitātes politikai, Jums nav tiesību lietot šo Vietni. 

Tikkurila patur tiesības jebkurā laikā mainīt šīs Vietnes lietošanas tiesības, tās saturu un tajā norādītos pakalpojumus. Tikkurila patur tiesības veikt visas iepriekš norādītās izmaiņas, un Jums ir pienākums regulāri pārbaudīt šos Noteikumus. Ja Jūs turpināt apmeklēt Vietni pēc jebkādu minēto izmaiņu ieviešanas, tiek pieņemts, ka Jūs tādējādi esat akceptējis pārskatītos Noteikumus.

Neatļauta lietošana 

Jums nav tiesību mainīt, pārsūtīt vai pārdot jebkādu informāciju, datus, lietojumprogrammas vai pakalpojumus, kas iegūti Vietnē, nedz arī piešķirt to lietošanas tiesības trešajām pusēm. Jums nav tiesību lietot Vietnē sniegtos pakalpojumus nepieņemamā, aizvainojošā vai pretlikumīgā veidā, piemēram, sūtot nevēlamo e-pastu, ķēdes ziņojumus vai citus līdzīga rakstura izplatīšanas materiālus, kā arī izplatīt surogātpastu trešajām pusēm, izmantot viltus identitāti vai viltus e-pasta adreses, vai jebkurā citā veidā sniegt maldinošu informāciju par savu identitāti vai ziņu avotiem. Jūs nedrīkstat izmantot Vietni, lai nomelnotu Tikkurila vai tās filiāles, vai partnerus.

Piekļuve vietnes saturam

Tikkurila patur tiesības ierobežot piekļuvi sniegtajiem pakalpojumiem vai ieviest tehniskas un cita veida izmaiņas Vietnes darbības režīmos. Tikkurila saglabā tiesības, bet ne pienākumu kontrolēt visus Vietnē ievietotos materiālus un komentēt, pārsūtīt vai dzēst jebkuru materiālu, kas tiek uzskatīts par aizvainojošu vai nelikumīgu, vai jebkurā citā veidā neatbilstošu Noteikumu prasībām. 

Intelektuālā īpašuma tiesības

Šajā Vietnē tiek ievērotas un to aizsarga intelektuālā īpašuma tiesību normatīvie akti, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesību konvencijas un līgumi. Tikkurila pieder tiesības uz nosaukumiem un simboliem, kas saistīti ar šajā Vietnē piedāvātajiem Tikkurila izstrādājumiem un pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības tiek aizsargātas ar preču zīmju vai dizainparauga tiesībām, autortiesībām vai citām tiesībām. Jums nav piešķirta ne domājama, nedz cita veida atļauja vai tiesības izmantot kādu Tikkurila preču zīmi, dizainparaugu vai citu ar autortiesībām vai citām tiesībām aizsargātu elementu, kā arī trešajām pusēm piederošus šajā Vietnē esošus līdzīga veida elementus.

Saistību atruna


Vietne tiek piedāvāta esošajā stāvoklī un bez jebkāda veida garantijām, turklāt Tikkurila nav atbildīga par Vietnes pieejamības traucējumiem vai pārtraukšanu. Izmantojot bezmaksas Vietnes pakalpojumus, Jūs nevarat ierosināt prasību pret Tikkurila saistībā ar Vietnes kvalitātes standartiem vai tās piemērotību noteiktam mērķim, vai Vietnes pakalpojumu vai lietojumprogrammu kļūdainu nostrādi vai lietošanas pārtraukšanu. Tikkurila neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, izdevumiem vai peļņas zaudējumu, kas saistīti ar iespēju lietot Vietni vai reālu tās lietošanu. 

Vietne var saturēt saites uz citām vietnēm, ko uztur trešās personas. Tikkurila neveic aktīvu šādu vietņu satura kontroli un neuzņemas atbildību par tajās piedāvātās informācijas vai preču apraksta precizitāti un saturu, kā arī šādu saišu funkcionalitāti. Uzklikšķinot uz Vietnē ievietotajiem reklāmas materiāliem, Jūs varat pāriet uz trešo pušu uzturētajām vietnēm. Tikkurila nav atbildīga par trešās puses pakalpojumu sniedzēju darbību. Katrs pakalpojumu sniedzējs atbild par savām darbībām, tirgvedību un materiāliem.

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv