Tikkurila privātuma noteikumi

Datums: 22.1.2019

1. Datu pārzinis

SIA Tikkurila
Krūzes iela 23 k-3
Rīga, LV-1046

2. Kontaktinformācija

SIA Tikkurila
Krūzes iela 23 k-3, Rīga, LV-1046, Latvija
Tel.: +371 67611135
E-pasts: dati(a)tikkurila.com

3. Klientu personas datu apstrādes mērķis un likumīgais pamats

Tikkurila apstrādā klientu un/vai to kontaktpersonu personas datus, lai nodrošinātu ar Tikkurila uzņēmējdarbību saistītās aktivitātes tirdzniecības un mārketinga jomā.
Personas datu apstrādes mērķi:
-    uzlabot Tikkurila produktu kvalitāti un pilnveidot produktu klāstu;
-    uzlabot klientu zināšanas un veicināt izpratni par mūsu produktiem;
-    pārraudzīt ar mūsu piedāvājumiem saistītās aktivitātes;
-    uzaicināt potenciālos klientus uz mūsu rīkotajiem pasākumiem;
-    veicināt pārdošanu;
-    reklamēt mūsu produktus un virzīt tos tirgū;

Apstrāde ir pamatota ar Tikkurila likumīgajām interesēm vai datu subjekta piekrišanu.

4. Savāktie personas dati

Tikkurila savāktie personas dati cita starpā var iekļaut turpmāk minētos datus, kā arī izmaiņas tajos:
-    vārds, uzvārds, amats, amata pienākumi un/vai cita ar darbu saistītā informācija, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, vecuma grupa, dzimums, datu subjekta pārstāvētā uzņēmuma nosaukums.

5. Sīkdatnes

Tikkurila tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, ko vietne nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai (piemēram, Internet, Explorer, Firefox, Safari u.c.), lai tā sīkdatnes saglabātu lietotāja ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs/-a pārlūko vietni. Kad lietotājs atkārtoti atver vietni, tā var izgūt sīkdatņu saglabātos datus, lai saņemtu informāciju par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām šajā vietnē.

Tikkurila vietņu ērtākai pārlūkošanai jūsu ierīcē var tikt saglabātas sīkdatnes. Jūs varat bloķēt sīkdatņu saglabāšanas funkciju, veicot attiecīgas izmaiņas pārlūkprogrammas iestatījumos, taču tas var ierobežot Tikkurila vietnes funkcionalitāti vai pat bloķēt piekļuvi atsevišķām vietnes sadaļām. Ja Tikkurila vietnes pārlūkošanas laikā jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos sīkdatņu saglabāšana ir atļauta, tā tiek uzskatīta par nepārprotamu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai Tikkurila vietnēs.

6. Tiešsaistes mārketings un mārketinga automatizācija

Tikkurila var izmantot partneru pakalpojumus, lai nodrošinātu mērķorientētu tiešsaistes reklamēšanu. Pakalpojumu sniedzēji var pievienot sīkfailus vai izsekošanas elementus jūsu tiešsaistes apmeklējumiem, lai veiktu mērķorientētu komunikāciju ar jums.

Tikkurila izmantotie mārketinga automatizācijas un atkārtota mārketinga rīki izmanto trešo personu sīkfailus. Kad lietotājs apmeklēs Tikkurila vietni, pārlūks saņems apmeklējuma unikālo identifikatoru. Ja lietotājs atklāj personas datus, piemēram, aizpildot kontaktinformācijas veidlapu vai noklikšķinot uz saitēm Tikkurila nosūtītajā e-pasta ziņojumā, unikālais identifikators var būt saistīts ar lietotāja atklātajiem personas datiem.

7. Parastie informācijas ieguves avoti

Galvenokārt informācija tiek iegūta no datu subjekta vai tā pārstāvētā uzņēmuma. Dažkārt personas dati tiek iegūti arī no trešajām pusēm, piemēram, no organizācijām, kas organizē ar būvniecību vai krāsošanu saistītus pasākumus vai aktivitātes.

8. Regulāra datu nodošana citām valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

Tikkurila uzdevumā un šajos Privātuma noteikumos noteiktajiem mērķiem personas datu apstrādi veic ārpakalpojumu sniedzēji. Tikkurila nodrošina, ka ārpakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Pakalpojumu sniedzējiem ir ļauts izmantot personas datus vienīgi, lai sniegtu pakalpojumus Tikkurila saskaņā ar noteikumiem, ko paredz vienošanās ar Tikkurila.
Apstrādājot jūsu personas datus, Tikkurila izmanto pakalpojumu sniedzējus, serverus un resursus dažādās valstīs. Noteiktā apjomā datus paredzēts nodot arī citiem Tikkurila grupas uzņēmumiem. Tikkurila var nodot jūsu personas datus arī citām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis un kurās privātumu regulējošie tiesību akti atšķiras no Eiropas Savienības regulējuma. Šajā gadījumā Tikkurila nodrošinās datu nodošanas tiesisko pamatojumu un to, ka dati tiks aizsargāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, jo īpaši, izmantojot Eiropas Komisijas tipveida līgumus par datu nodošanu.

9. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, ņemot vērā Tikkurila uzņēmējdarbības vajadzības, lielākoties trīs (3) gadus pēc pēdējā aktīvā uzņēmējdarbības notikuma starp pusēm.

10. Datu aizsardzības principi

Tikkurila nodrošinās savākto datu drošību, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.
Tikkurila pilnvarotie pārstāvji un pilnvarotie ārpakalpojumu sniedzēji, kas darbojas Tikkurila vārdā, ir tiesīgi apstrādāt personas datus. Tikkurila ir piešķīrusi ierobežotu piekļuvi datiem tikai tām personām, kurām tā ir nepieciešama. Sistēma ir aizsargāta saskaņā ar Tikkurila Informācijas drošības noteikumiem.

11. Jūsu tiesības attiecībā uz personas datiem 

Jums ir tiesības pieprasīt, lai no reģistra tiktu izsniegta jūsu personas datu kopija. Pieprasījums rakstveidā jānosūta uz šajos Privātuma noteikumos norādīto e-pasta adresi vai jāaizpilda veidlapa.
Jums ir tiesības aizliegt Tikkurila apstrādāt jūsu personas datus, ja šādai personas datu apstrādei nav tiesiska pamata, kā arī jums ir tiesības pieprasīt Tikkurila ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt Tikkurila izlabot jūsu personas datus, ja tie ir nepareizi. Iepriekš minētajos gadījumos ir jāiesniedz pieprasījums, nosūtot to uz iepriekš kontaktinformācijā minēto adresi.Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par personas datu apstrādi.

12. Privātuma noteikumu grozījumi

Tikkurila patur tiesības laiku pa laikam grozīt šos Privātuma noteikumus un savu klientu personas datu apstrādes kārtību.

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.