M425 Beetroot

M425 Beetroot

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

96, 68, 75 (#60444B)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv