S329 Freesia

S329 Freesia

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

200, 93, 118 (#C85D76)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv