K498 Haven

K498 Haven

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

186, 193, 198 (#BAC1C6)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv