Y415 Carnosa

Y415 Carnosa

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

221, 188, 182 (#DDBCB6)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv