L478 Kestrel

L478 Kestrel

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

121, 90, 85 (#795A55)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv