V418 Rustic

V418 Rustic

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

187, 124, 118 (#BB7C76)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv