wooden terrace with plants

Četri svarīgākie ekomarķējumi krāsai

Būvniecības nozarei ir nozīmīga loma klimata problēmu risināšanā. Lai arī krāsas ietekme uz vidi ir salīdzinoši neliela, mūsu mērķis ir pakāpeniski samazināt kaitīgo un fosilo vielu īpatsvaru krāsā, saglabājot krāsas īpašības un nepalielinot nepieciešamo krāsas daudzumu. Kā arī mēs izstrādājam produktus atbilstoši noteiktajiem standartiem un vadlīnijām.

Vides sertifikātu un standartu izmantošana būvniecības nozarē pēdējo piecu gadu laikā ir dubultojusies. Arī Tikkurila ir plaši iesaistījusies to izstrādē. Mūsu krāsām ir piešķirti vairāki vides sertifikāti, lai palīdzētu jums izvēlēties videi draudzīgākos produktus. Piemēram, ES ekomarķējums tiek piešķirts tikai tiem produktiem, kas atbilst ES mēroga noteiktajiem kritērijiem uz vides ietekmi.

Jau vairāk nekā 300 Tikkurila produktu ir marķēti ar ekomarķējumiem, tiem ir piešķirti gan starptautiski, gan nacionāli ekomarķējumi, alerģijas marķējums vai M1 klasifikācija. Zemāk jūs varat iepazīt galvenos marķējumus, kas palīdzēs pieņemt videi draudzīgu lēmumu nākamajā krāsošanas reizē.

EU ecolabel

ES EKOMARĶĒJUMS

ES ekomarķējums ir vides izcilības zīme, ko izmanto Eiropas Savienībā. To piešķir videi draudzīgiem un kvalitatīviem produktiem vai pakalpojumiem, piemēram, ja produkta ražošanas procesā tiek samazināts ūdens un enerģijas patēriņš, atkritumu veidošanās un neatjaunojamo resursu izmantošana.

M1 classification

M1 SERTIFIKĀTS

Visus iekšdarbu būvmateriālus, tostarp krāsas, var klasificēt pēc to emisiju daudzuma. Somijas Iekštelpu gaisa kvalitātes un klimata asociācija ir izveidojusi iekštelpu gaisa klasifikāciju, kas iedala produktus trīs kategorijās: M1, M2 un M3. Arvien vairāk Tikkurila produktu iegūst M1 klasifikāciju. M1 klase tiek piešķirta tikai tiem būvmateriāliem, kas rada vismazāko emisiju daudzumu, savukārt M3 klases materiālu emisiju daudzums ir visaugstākais. Somijas Būvniecības informācijas fonds piešķir M1 sertifikātu tiem materiāliem, kuru kvalitāte ir apstiprināta laboratorisku pārbaužu rezultātā un ir izgājuši novērtējuma procesu.

Finnish allergy association label

Alerģijas marķējums

Produkti ar Somijas Alerģijas, Ādas un astmas federācijas vai Latvijas Astmas un alerģijas biedrības piešķirto alerģijas marķējumu nodrošina, ka tie nekairinās ādu, kā arī neizraisīs astmu un citas alerģiskas reakcijas. Marķējums tiek piešķirts produktiem, kas atbilst stingrām produkta specifiskajām prasībām un kas nesatur smaržvielas vai citas kairinošas vai sensibilizējošas vielas. Krāsu formulām un produkta specifikācijām parasti ir ļoti stingras prasības. Katrā valstī kritēriji alerģijas marķējuma piešķiršanai var atšķirties.

ZIEMEĻVALSTU EKOMARĶĒJUMS

Zaļais gulbis ir oficiālais Ziemeļvalstu ekomarķējums. Tas palīdz izvēlēties videi draudzīgus produktus un mudina ražotājus un pakalpojumu sniedzējus nodrošināt šādus produktus un pakalpojumus. Krāsas ar Ziemeļvalstu ekomarķējumu atbilst stingrām vides un kvalitātes prasībām visā to dzīves ciklā. Ražotājiem, lai iegūtu šo marķējumu atbildīgajām iestādēm ir jānodrošina pilna krāsas formula un visaptveroša informācija par tās sastāvdaļām.

Videi draudzīgi produkti ir Tikkurila vērtība

 

Pasaule pieprasa atbildīgu ražošanu. Viens no mūsu mērķiem ir - censties būt soli priekšā saviem konkurentiem. Tikkurila, piemēram, ir neapstrīdams pionieris videi draudzīgo ūdens bāzes krāsu ražošanā. Tās veido vairāk nekā 80 procentus no mūsu produkcijas. Mūsu spēja izmantot ūdeni kā šķīdinātāju, nezaudējot krāsas vai pārklājuma veiktspēju, ir mūsu plašo zināšanu rezultāts. Turklāt tādējādi mēs arī palīdzam attīstīt ilgtspējīgu dzīvesveidu, pastāvīgi palielinot ilgtspējīgu produktu pārdošanas apjomu.

Tikkurila ir arī Green Building Council Finland asociācijas biedrs un apņēmusies īstenot starptautiskās Green Building Council mērķus, kas ir izstrādāti, lai veicinātu nekustamā īpašuma un būvniecības nozares ilgtspējību. Nekustamā īpašuma un būvniecības nozares ilgtspējības mērķi ir energoefektivitāte un materiālu efektivitāte, minimāla bīstamo vielu izmantošana un emisiju samazināšana. Green Building asociācija arī ir ieviesusi noderīgus rīkus, kas palīdz novērtēt cik ēka ir videi draudzīga, izmantojot vairākas klasifikācijas un vērtēšanas kritērijus.

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv