Glass of water

Ūdenim ir galvenā loma krāsu ražošanas ekoefektivitātē

Vai zināji, ka daži ražošanas blakusprodukti tiek rūpnieciski pārstrādāti?

Krāsu ražošanā vislielākā ietekme uz vidi ir ūdens un enerģijas patēriņam, kā arī atkritumiem un ražošanas procesā radušos savienojumu emisijām.

Katrā Tikkurila ražotnē enerģija ir nepieciešama produktu sajaukšanai, malšanai un pārvietošanai, kā arī apkurei un nepieciešamo instrumentu lietošanai. Savukārt atkritumi rodas, piemēram, no izmestajām vielām, iepakojuma un produktiem ar beigušos derīguma termiņu.

Water

Lai veicinātu atbildīgu ražošanas attīstību, mēs esam izveidojuši atbildības programmu “A Colourful Tomorrow”, kuras ietvaros notiek mērķtiecīgs darbs, lai to īstenotu. Programmas mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu un radīto atkritumu daudzumu. Piemēram, šīs programmas ietveros mēs pētām, kā varētu optimizēt ūdens patēriņu iekārtu mazgāšanai un kā vislabāk izmantot ražošanas blakusproduktus.

Mūsu mērķis šogad ir samazināt notekūdeņu daudzumu attiecībā pret ražošanas apjomu par desmit procentiem, bet radīto atkritumu daudzumu par astoņiem procentiem. Katrai ražotnei ir savi individuālie mērķi, kurus mēs regulāri uzraugām.

Videi draudzīgāku ražošanu, t.i., ekoefektīvu ražošanu, ietekmē arī maksimāla izejvielu izmantošana, kas ietekmē arī ūdeni krāsu ražošanā. Ūdens ir Tikkurila nozīmīgākais izejmateriāls krāsu ražošanā, kā arī ūdens bāzes produkti pašlaik veido aptuveni 80 procentus no kopējās saražotās produkcijas apjoma.

Papildus videi draudzīgai ražošanai, mēs vēlamies arī nākotnē ražot arvien ilgtspējīgākus produktus, kas nozīmē arī turpmāku pieaugumu ūdens bāzes krāsu ražošanas apjomā. Mūsu mērķis* ir, lai līdz 2030. gadam 99% no mūsu Eiropā pārdotajām dekoratīvajām krāsām būtu uz ūdens bāzes.

Glass of water

Ūdens tiek izmantots gan ražošanā, gan gala produktos – tādējādi ūdens no ražotnes nonāk krāsas bundžā

Ūdens resursu pārvaldībai ir liela nozīme visā pasaulē, tāpēc tā izmantošana tiek rūpīgi ņemta vērā visās mūsu ražotnēs. Tikkurila galvenā ražotne atrodas Somijā, kur ūdens parasti ir visvairāk izmantotais dabas resurss apjoma ziņā, kā arī ir ļoti pieejams attiecībā pret iedzīvotāju skaitu un tā patēriņu. Tiek ziņots, ka ražošanā izmantotais ūdens veido aptuveni pusi no valsts ūdens patēriņa.

Ražotnēs lielākā daļa izmantotā ūdens tiek iegūts no vietējiem ūdens sadales tīkliem. Lai nodrošinātu ražošanu, ūdens ir nepieciešams gan dzesēšanas sistēmām, gan iekārtu tīrīšanai. Apmēram puse no izmantotā ūdens tiek izmantots galaproduktā. Ūdens cirkulācija mūsu ražotnēs ir galvenais process, ko izmanto dzesēšanai un ražošanas iekārtu tīrīšanai. Ražošanas iekārtu mazgāšanai izmantotais ūdens tiek rūpnieciski pārstrādāts atkārtotai izmantošanai, izņemot  gadījumos, kad tas varētu negatīvi neietekmēt galaprodukta kvalitāti.

Tādā veidā daļa no ūdens, kas tiek izmantots iekārtu mazgāšanai, var tikt atkārtoti izmantots krāsu ražošanai. Neattīrīti notekūdeņi nekad netiek izplatīti apkārtējā vidē, bet tiek attīrīti vai nu mūsu paša Tikkurila ūdens attīrīšanas iekārtā Polijā, vai arī to veic kāds cits uzņēmums. Piemēram, Somijas Vantas ražotnē ūdens tiek attīrīts un cietās daļiņas no ūdens tiek izņemtas, pirms nodošanas atkritumu apsaimniekotājam.

Krāsām izmantotajam ūdenim ir jābūt kvalitatīvam. Mazgāšanai izmantotais ūdens tiek rūpnieciski pārstrādāts, lai būtu zināms tā sastāvs, un tiek nodrošināts, ka tas ir pietiekami tīrs, lai to varētu izmantot atkārtoti, un tas negatīvi neietekmēs krāsas īpašības.

Green building

Ūdens ļauj samazināt emisiju apjomu

Ražojot uz šķīdinātāju bāzes izgatavotas krāsas, no izejvielām gaisā izdalās daži gaistošie organiskie savienojumi, t.i., GOS emisijas. Tikkurila šīs emisijas ir ievērojami samazinājusi, investējot produktu ražošanā uz ūdens bāzes.

Visu, ko mēs darām virza ilgtspējība produktu izstrādē, izejmateriālos un ražošanā, kā rezultātā tiek iegūts ilgtspējīgs gala produkts. Mūsu klientiem tas nozīmē, ka ir iespējams veikt gudru izvēli – izturīgas un skaistas virsmas, kas krāsotas ar videi draudzīgām krāsām.

 

*mērķis attiecas uz komerciālajām un celtniecības krāsām Tikkurila SBU West biznesa zonā (Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Polija, Igaunija, Latvija, Lietuva).

Uzzini vairāk kā Tikkurila rūpējas par vidi un cilvēkiem
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv