Fontefire ST 60 kalkulators

Tērauda ugunsaizsardzības kalkulators aprēķina Fontefire ST 60 un Fontefire ST 60-1 nepieciešamo sausās plēves biezumu mm atbilstoši Eiropas tehniskajam novērtējumam (ETN). Aprēķina pamatā ir kritiskā temperatūra un laiks (ugunsaizsardzības klase) ar zināmu vai nezināmu šķērsgriezuma koeficientu (Hp/A). Ja šķērsgriezuma koeficients nav zināms, kalkulators dod iespēju to aprēķināt pēc tērauda konstrukcijas veida.
.
 

 

Kalkulatora sniegtā informācija, instrukcija un/vai rekomendācija ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi, bet nav uzskatāma par pilnīgu. Izmantojot šī kalkulatora sniegto informāciju Jūs uzņematies pašrisku. Tikkurila neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu vai jebkādām sekām, kas izriet no šīs informācijas izmantošanas.

 

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.