Kalkulators metāla virsmu pārklājumiem

Kalkulators metāla virsmu pārklājumiem aprēķina atsevišķa produkta vai pilnas sistēmas izmaksas, ņemot vērā vai atšķaidītājs ir vai nav pievienots. Pie izvēlētās uzklāšanas metodes tiek ņemts vērā produkta zudums. Aprēķina rezultāti sevī iekļauj informāciju par sausas plēves biezumu, krāsas un atšķaidītāja patēriņu, izmakas par m2 un izmaksas par litru. Rezultātus var redzēt gan produktu līmenī, gan apkopotus. Informāciju var izmantot, lai salīdzinātu dažādus produktus vai aprēķinātu pilnas sistēmas, kurā ir iekļauti vairāki produkti, kopējās izmaksas.

 

 

.

 

Kalkulatora sniegtā informācija, instrukcija un/vai rekomendācija ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi, bet nav uzskatāma par pilnīgu. Izmantojot šī kalkulatora sniegto informāciju Jūs uzņematies pašrisku. Tikkurila neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu vai jebkādām sekām, kas izriet no šīs informācijas izmantošanas.

 

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv