GOS kalkulators koka virsmu pārklājumiem

GOS kalkulators aprēķina GOS emisijas, balstoties uz atsevišķa produkta vai pilnas sistēmas gada patēriņu. Aprēķina rezultāti sevī iekļauj informāciju par GOS daudzumu litrā un GOS gada emisiju daudzumu. Rezultātus var redzēt gan produktu līmenī, gan apkopotus. Informāciju var izmantot, lai salīdzinātu GOS daudzumu dažādiem produktiem, projektiem vai lai novērtētu procesa GOS emisijas.
.
 
Kalkulatora sniegtā informācija, instrukcija un/vai rekomendācija ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi, bet nav uzskatāma par pilnīgu. Izmantojot šī kalkulatora sniegto informāciju Jūs uzņematies pašrisku. Tikkurila neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanu vai jebkādām sekām, kas izriet no šīs informācijas izmantošanas.
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.