Harbour_Temacryl_AR50

Ostu infrastruktūra

Noturīgi pret ūdeni un iegremdēšanai ūdenī piemēroti risinājumi.

Tikkurila piedāvā produktus un sistēmas dažādiem ostu infrastruktūras elementiem un ūdenī iegremdētiem objektiem.

Tā kā iekārtas un aprīkojums visās pasaules ostās tiek lietots skarbos apstākļos un koroziju izraisošā vidē, tam ir nepieciešama labāka aizsardzība nekā tādām pašām iekārtām, kas tiek izmantotas iekštelpās.

Tikkurila produktu sortimentā ir iekļautas visizturīgākās, NORSOK apstiprinātās krāsošanas sistēmas, kas nodrošina ilgstošu būvelementu aizsardzību visskarbākajos piekrastes apstākļos.

Ir pieejams daudz apkopei un krāsojuma atjaunošanai paredzētu krāsošanas sistēmu, kas ir viegli lietojamas, neveicot virsmas slīpēšanu. Ir pieejama arī sistēma ūdenī iegremdētām virsmām

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv