Uzglabāšanas tvertnes un rezervuāri

Daudzās rūpniecības nozarēs šķidrumu un cietu materiālu uzglabāšanai un transportēšanai tiek izmantotas tērauda tvertnes. Lai pagarinātu to kalpošanas laiku, tvertnes ir jāpārklāj gan no iekšpuses, gan no ārpuses, tādējādi novēršot jebkādu ķīmisko vielu iedarbību, piesārņojumu vai koroziju. Tikkurila jau daudzus gadus piedāvā tvertņu ārējos un iekšējos pārklājumus, mēs pārzinām šo jomu un varam lepoties ar saviem sasniegumiem.

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv