N500 Agate

N500 Agate

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

LAB vērtības

62,18; -1,84; -4,86

Precīzais NCS tonis

4107-R92B

ΔΕ līdz standartam

1.7

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv