Videi draudzīga ēka — kā izvēlēties krāsošanas produktus ilgtspējīgai ēkai?

Ēkas rada aptuveni trešdaļu no visām siltumnīcefekta emisijām un veido aptuveni 40% no kopējā enerģijas patēriņa. Šī iemesla dēļ mēs ieguldām līdzekļus, lai veidotu ilgtspējīgākus un energoefetīvākus ēku būvniecības veidus.

Spiediens izmantot videi draudzīgākas metodes būvniecībā ir vērojams ne tikai nozares, bet arī pasaules mērogā, kam par iemeslu kalpo iedzīvotāju skaita pieaugums, urbanizācija, dzīves līmeņa standartu paaugstināšanās un pieaugošais sabiedrības vidusslānis. Šīs tendences ir radījušas nepieciešamību pēc klimata pārmaiņu mazināšanas un resursu efektivitātes uzlabošanas. Tā kā nākamajām paaudzēm mēs atstāsim ierobežotus resursus, ir jāsamazina atkritumu daudzums un jāveicina ilgtspējīgāki ceļi.

Būvniecības nozarē pārdomātu deklarāciju rezultātā ir sākušās konkrētas darbības. Vides sertifikācijas sistēmas LEED un BREEAM ir izstrādātas ar mērķi atvieglot īpašumu vides efektivitātes mērīšanu, apstiprināšanu un salīdzināšanu praktiskā līmenī.

Green building

Ilgtspējīga ēka — veselībai, ekonomikai un videi labvēlīga

Viens no ilgtspējīgas ēkas mērķiem ir veselībai draudzīgs īpašums ar ilgu kalpošanas laiku. Nojaukšana vienmēr ir slogs videi, tāpēc labāk ir izvēlēties produktus un būvniecības veidus, kas paildzina īpašuma kalpošanas laiku.

Videi draudzīga būvniecība īpašniekiem sniedz tādas priekšrocības kā lēnāka īpašuma vērtības krišanās, lielākas izmantošanas iespējas, zemākas uzturēšanas izmaksas un bieži vien arī augstāka pārdošanas cena.

Produktiem ar minimālu emisiju līmeni ir liela loma augstas gaisa kvalitātes nodrošināšanā iekštelpās, kas labvēlīgi ietekmē īpašuma lietotāju labsajūtu. Daudzās Eiropas valstīs, kur iekštelpu gaiss jau ilgu laiku ir problēma, augstas kvalitātes iekštelpu gaiss jums sniegs konkurējošu priekšrocību.

Krāsām un pārklājumiem ir svarīga nozīme videi draudzīgā ēkā


Mēs uzņēmumā Tikkurila vēlamies sniegt savu artavu ilgtspējīgas izaugsmes un videi draudzīgas būvniecības veicināšanā, tāpēc esam apņēmušies īstenot starptautiskās Zaļās Būvniecības Padomes (Green Building Council) mērķus. Šeit vēlamies jums pastāstīt, kāda veida krāsas un pārklājumi ir piemēroti ilgtspējīgai ēkai.

1. daļa. Videi draudzīgas ēkas desmitgade

Ilgtspējīga būve jeb videi draudzīga ēka nav gluži jauna ideja. Pasaulē pirmais videi draudzīgu ēku novērtējuma rīks BREEAM tika izveidots jau 1990. gadā.

Mēs uzņēmumā Tikkurila pirmo ūdens bāzes krāsu laidām apgrozībā pirms aptuveni 70 gadiem. Šobrīd mums ir vairāk nekā 300 produktu, kuriem ir piešķirts starptautisks vai valsts ekomarķējums, alerģiju un astmas marķējums vai M1 klasifikācija, kas nodrošina zemu emisiju līmeni. Mūsu mērķis ir ieviest videi draudzīgu ēku risinājumus, nodrošinot krāsas un pārklājumus, kas ir labvēlīgāki gan videi, gan ēkas lietotāju veselībai un drošībai.

Tomēr normatīvie akti un vides kritēriji nemitīgi mainās, un to izprašana ne vienmēr ir viegla. Tāpēc mēs vēlamies pēc iespējas vairāk palīdzēt saviem klientiem.

Šajā lapā esam apkopojuši maksimāli daudz informācijas par to, kā vides sertifikācijas kritēriji ietekmē krāsu produktu izvēli un kāda veida krāsas ir piemērotas ilgtspējīgai ēkai.

2. daļa. Kādas ir atšķirības starp LEED un BREEAM klasifikācijām?

Videi draudzīgai ēkai piemērotas krāsas vai pārklājuma izvēle vienmēr ir atkarīga no būvobjekta un izmantotā vides sertifikāta. LEED un BREEAM ir divi vispopulārākie vides sertifikāti, ko izmanto Eiropā. 

Visu vides sertifikātu sistēmu mērķis ir nodrošināt atbildīgu, videi draudzīgu būvniecību ar zemu emisiju līmeni, tomēr šīs sistēmas nav identiskas.

Tālāk redzamajā tabulā norādītas būtiskākās atšķirības un līdzības starp diviem populārākajiem vides sertifikātiem.

 

LEED

(Leadership in Energy and Environmental Design (Līderība enerģētikas un vides dizainā))

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method (Lielbritānijas pētniecības iestādes vides novērtējuma metode))

Lieto kopš

1998

1990

Izcelsmes valsts

ASV

Lielbritānija

Īsumā

LEED ir pasaulē visplašāk izmantotā zaļās būvniecības sertificēšanas sistēma

Lai ēka tiktu sertificēta, tai ir jāatbilst minimālajām noteiktām  prasībām.

BREEAM ir vadošā vides klasifikācijas sistēma Eiropā.

Tā ir izstrādāta, lai samazinātu būvniecības ietekmi uz vidi.

Vērtētās kategorijas

Zemes izmantošana
Ūdens izmantošana
Enerģijas patēriņš un emisijas
Materiāli un celtniecības resursi
Interjera telpas un inovatīvs dizains

Projekta vadība
Enerģijas patēriņš
Veselība un labklājība
Transports
Ūdens izmantošana
Materiālu izmantošana
Atkritumu pārstrāde
Zemes izmantošana un ietekme uz tuvāko apkārtni
Piesārņojums

Ēku veidi

Īpaši labi piemērots:

Biroji
Tirdzniecības centri


Apakšsistēmas projektu veidi:

Dzīvokļi
Veikali
Skolas
Slimnīcas
Loģistika
Datu centri


Dzīvojamās ēkas

Piemērots:

Skolas
Slimnīcas
Dzīvojamās ēkas
Biroji
Rūpniecības, noliktavas un tirdzniecības ēkas
Tirdzniecības centri
Dzīvokļi

Labi piemērots arī renovācijai.

Visi ēku veidi ir pielāgojami.

Vērtēšanas skala

Sertificēts
Sudrabs
Zelts
Platīns

Nokārtots
Labi
Ļoti labi
Lieliski
Izcili

Apstiprinājums

LEED sistēmā projekta komanda pati savāks nepieciešamo dokumentāciju un pēc tam iesniegs to USGBC (ASV Zaļās būvniecības padomei) izvērtēšanai.

Sertifikācijas pieteikumu pārbauda un piešķir GBCI (Green Building Certification Inc.), ko pārrauga USGBC.

BREEAM sistēma pieprasa, lai vienmēr būtu iesaistīts apmācīts BREEAM vērtētājs.

Vērtētājs pārbauda, vai ir izpildītas visas projekta prasības.

Dokumentācija

Projekta komandai ir nepieciešami diezgan daudz dokumentu.

Ir nepieciešams mazāk dokumentu nekā LEED, un tos pārvalda vērtētājs, nevis projekta komanda.

Rādītāji

Balstīti uz ASHRAE standartu

(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (Amerikas apkures, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas inženieru biedrība)).

Oglekļa dioksīda emisiju mērīšana (paredzēts, lai tās samazinātu).

Plusi

Kopīgi kritēriji visā pasaulē, viegli veikt salīdzinājumu.

Indikatori, kas ir paredzēti Eiropas apstākļiem, un var viegli piemērot Latvijā.

Mīnusi

Daudzas prasības ir balstītas uz Amerikas likumdošanu, taču dažām prasībām var piemērot Eiropas likumdošanu.

Nav tik plaši izmantots kā LEED, tāpēc nevar veikt tik plašu salīdzināšanu.

Piezīme par pārklājumiem

Izvēlieties produktus ar minimālu GOS saturu un emisiju daudzumu.

Izvēlieties produktus ar M1 klasifikāciju un zemu GOS saturu.

Uzzini vairāk

https://new.usgbc.org/leed

www.breeam.org/

3. daļa. Kuras īpašības norāda, ka produkts ir piemērots videi draudzīgai ēkai?

Zems emisiju līmenis un izturīgums ir divas īpašības, kas ir kopīgas videi draudzīgām ēkām piemērotiem produktiem. Katra pārkrāsošana atstāj negatīvu ietekmi uz vidi, tāpēc ilgs remontkrāsošanas starplaiks rada pievienoto vērtību produktam.

Vides sertifikātos ir uzsvērts zems GOS saturs un ar iekštelpu gaisa kvalitāti saistītu emisiju līmenis. Citiem vārdiem sakot, krāsu produktu GOS saturam un emisiju līmenim ir jābūt minimālam, lai atbilstu vides sertifikātu kritērijiem.

GOS saturam un emisiju līmenim nav vispārēji piemērojamu pamatnostādņu, jo kritēriji atšķiras atkarībā no būvobjekta un izmantotā vides sertifikāta. Lai uzzinātu vairāk, skatiet tālāk sniegto informāciju.

M1 logo

Krāsas ar zemu emisiju līmeni ir labvēlīgākas veselībai un videi

Viena no biežāk izmantotajām klasifikācijām būvmateriālu emisiju līmenim ir M1. To ir izstrādājusi un publicējusi Somijas Iekštelpu gaisa un klimata kvalitātes apvienība (Sisäilmayhdistys) 1996. gadā. M1 klasifikācija nosaka GOS, formaldehīda un amonjaka emisiju robežvērtības. 

Vai vēlaties uzzināt vairāk par M1 produktiem un to, kā tie palīdz veidot ilgtspējīgi apbūvētu vidi? Lasiet mūsu rakstu par M1 kā instrumentu ilgtspējīgas, veselīgas iekštelpu vides radīšanai.

Uzzināt vairāk par M1

Paint

Kāpēc krāsu vai pārklājumu nevar vienkārši apzīmēt kā LEED vai BREEAM sertificētu?

LEED un BREEAM sertifikātus vienmēr piešķir ēkai vai dzīvojamam rajonam nevis atsevišķam būvizstrādājumam. Vides sertifikātu logotipiem ir piešķirtas tiesības, kas ierobežo to izmantošanu. Tāpēc LEED vai BREEAM logotipu nevar vienkārši uzlikt uz krāsas bundžas.

Tomēr produkta datu lapā var norādīt, ka krāsa vai pārklājums atbilst LEED v4 (projektiem ārpus ASV saskaņā ar apstiprinātām metodēm) un BREEAM, BREEAM-SE un BREEAM-NOR klasifikāciju sistēmas prasībām.

Videi draudzīgu ēku projektu mainīgie kritēriji rada vēl vienu izaicinājumu. Piemēram, BREEAM prasības dažādos ēku projektos atšķiras. Tas nozīmē, ka kritēriji mainās atkarībā no tā, vai būvobjekts ir:

  • jauna ēka,
  • lietošanā esoša ēka vai
  • renovējama ēka.

Tāpēc nav iespējams sniegt vispārēji piemērojamas pamatnostādnes.

Lai saņemtu labāko padomu, izvēloties krāsas un pārklājumus, vērsieties pie būvobjekta vides sertifikācijas konsultanta, kurš sniegs konsultāciju dizaineriem un darbuzņēmējiem. Ja specifiskie kritēriji ir zināmi, Tikkurila speciālisti priecāsies jums palīdzēt izvēlēties pareizo produktu.

Green building

Kā virsmas apstrādes risinājumi palīdz iegūt videi draudzīgas ēkas punktus?

Krāsas un pārklājumi, kas piedāvā izturīgumu, kvalitatīvu iekštelpu gaisu un siltumu atstarojošas īpašības, var sniegt konkurējošas priekšrocības, projektējot LEED, BREEAM, RTS, WELL vai citiem ilgtspējības standartiem atbilstošu ēku.

Videi draudzīgai ēkai piemērotas krāsas vai pārklājuma izvēle vienmēr ir atkarīga no būvobjekta un izmantotā vides sertifikāta, proti, vai tā ir jauna vai esoša ēka, kāda standarta versija tiek izmantota utt.

Tomēr ir dažas vispārīgas pamatnostādnes, kas palīdz iegūt sertifikācijas punktus videi draudzīgu ēku projektos. Lasiet vairāk mūsu rakstā par to, kā virsmas apstrādes risinājumi palīdz iegūt videi draudzīgas ēkas punktus.

Lasīt rakstu

4. daļa. Produktu izstrāde virzībai pretī nākotnei

Tikkurila grupas uzņēmumi patlaban piedāvā vairāk nekā 300 ekomarķētu produktu ar valsts vai starptautisku ekomarķējumu vai zema emisiju līmeņa M1 klasifikāciju būvmateriāliem.

Mēs pastāvīgi izstrādājam jaunus produktus, jo vēlamies aktīvi paredzēt izmaiņas normatīvajos aktos un kritērijos attiecībā uz ekomarķējumiem un būvmateriāliem. Tas ir vienīgais veids, kā mēs saviem klientiem varam nodrošināt labāko palīdzību un servisu.

Ilgtspējīga izaugsme un tīrs gaiss iekštelpās

Apbūvētas vides ilgtspējīgai pilnveidei un produktiem, kas veicina labu iekštelpu gaisa kvalitāti, šobrīd ir īpaši svarīga nozīme. Tāpēc mēs cenšamies izstrādāt produktus ar ilgāku remontkrāsošanas starplaiku un minimālu ietekmi uz vidi.

Aktīva produktu izstrāde un nepiekāpīga kvalitātes kontrole nodrošina to, ka mēs varam izpildīt nozares prasības tagad un nākotnē. Uzskatām, ka ir nepieciešama nepārtraukta pilnveide, lai sasniegtu ilgtspējīgas izaugsmes mērķus.

Videi draudzīgo ēku jaunā dzīve tikai sākas.

Indoor air

Vēlaties uzzināt vairāk par videi draudzīgām ēkām? Abonējiet mūsu jaunumus, kas paredzēti arhitektiem un dizaineriem, un sekojiet līdzi aktualitātēm.

Pievienoties

5. daļa. Biežāk uzdotie jautājumi par videi draudzīgām ēkām

Vai jums nepieciešama papildu informācija? Zemāk esam snieguši atbildes uz dažiem biežāk uzdotajiem jautājumiem par videi draudzīgām ēkām, bet, ja joprojām nevarat rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, sazinieties ar mums! Mēs labprāt palīdzēsim.

 

Kā es varu uzzināt, kuri produkti atbilst mana projekta prasībām?

LEED un BREEAM vides sertifikācijas sistēmām ir vairākas versijas ar konkrētai valstij noteiktām atšķirīgām prasībām, kā arī ar atšķirīgām prasībām dažādām ēkām vai konkrētiem objektiem paredzētiem individuāliem projektiem. Tāpēc nav iespējams sniegt vispārēji piemērojamas pamatnostādnes, pēc kurām būtu nosakāma produktu piemērojamība.

Praksē piemērotu pārklājumu izvēle atšķirsies atkarībā no jūsu projektētā objekta veida. Kā pamatnostādne ir nosacījums, ka krāsu produktos GOS saturam un emisijām ir jābūt pēc iespējas zemākām, bet iepriekš minēto iemeslu dēļ nav iespējams konkretizēt vispārēji piemērojamas vērtības.

Lai noskaidrotu jūsu projektam noteiktos ierobežojumus, sazinieties ar vides sertifikācijas konsultantu, kurš pārrauga projektu. Viņam būs pieeja zema emisiju līmeņa pārklājumu datubāzei, kurā ir ietverti piemērojamie Tikkurila produkti.

 

Kādas ir prasības attiecībā uz emisijām un GOS saturu?

Gaistošu organisku savienojumu (GOS) emisijas veicina ozona veidošanos zemākajos atmosfēras slāņos.

Atkarībā no vides sertifikācijas sistēmas jums ir:

jānosaka produkta GOS saturs matemātiski, vai arī uz ISO 11890-2:2006 standarta pamata, izmantojot gāzu hromatogrāfiju, un jāzina produkta GOS saturs, kā arī, vai tas iekļaujas GOS direktīvas 2004/42/EK II pielikuma II posma robežvērtībās vai GOS satura robežvērtībās, kas noteiktas vides sertifikācijas sistēmā.

Dažās vides sertifikācijas sistēmās ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz emisijām, proti, krāsu produktu emitētiem gaistošiem savienojumiem. Attiecīgie gaistošie savienojumi, to robežvērtības un emisiju mērījumu laiks atšķiras atbilstīgi vides sertifikācijas sistēmas versijai, tāpēc, lai izvēlētos vispiemērotāko produktu, ir vēlams vērsties pie Tikkurila speciālista pēc palīdzības.

Pirms tam kopā ar projekta vides sertifikācijas konsultantu noskaidrojiet visus produktu lietojumam noteiktos ierobežojumus.

 

Kādas apstrādes un krāsu produktu kombinācijas ir piemērotas manam objektam?

Piemērotas apstrādes un krāsu produktu kombinācijas vienmēr attiecas uz konkrētu projektu, vai tas ir LEED, BREEAM, RTS vai Nordic Swan ekomarķējuma projekts. Katrā ar ēku būvniecību saistītā vides klasifikācijas sertifikātā uzmanība ir pievērsta dažādiem piemērojamo produktu aspektiem, kas nozīmē, ka “vispiemērotākais produkts” ir atkarīgs no attiecīgā objekta.

Piemēram, dažās vides klasifikācijas sistēmās ir noteiktas prasības attiecībā uz špakteļtepi, ko klāj zem krāsas slāņa, savukārt citās šādu prasību nav vispār.

Krāsu ķimikāliju ierobežojumi arī atšķiras atbilstīgi izmantotajai vides klasifikācijas sistēmai. Piemēram, saskaņā ar dažām sistēmām produktos nedrīkst būt ietverts bisfenols A, hroms, svins vai kadmijs.

Tāpēc nav iespējams sniegt vispārēji piemērojamas pamatnostādnes; piemērotie produkti ir jānosaka atsevišķi katram projektam.

 

Vai produktam var būt LEED vai BREEAM sertifikāts?

LEED un BREEAM sertifikātus piemēro objektā, un tas nozīmē, ka būvniecībā izmantojamiem produktiem nevar piešķirt sertifikātu. Tā vietā produkts var atbilst prasībām, kuras produktu grupai ir noteiktas vides sertifikācijas sistēmā, šīm prasībām atšķiroties atkarībā no konkrēta objekta.

Ja produkts atbilst objekta prasību līmenim, parasti ir vajadzīgs ražotāja parakstīts paziņojums, kurā šis fakts tiek izklāstīts.

Kāda informācija man ir vajadzīga, pirms es sazinos ar pārklājuma speciālistu?

Lai speciālists varētu palīdzēt izvēlēties vispiemērotāko produktu, viņam ir vajadzīga šāda informācija:

Vai tas ir LEED vai BREEAM projekts?

Vai ir tādi norādījumi līgumslēdzējiem vai arhitektiem, kuros ir konkretizētas krāsu produktu prasības?

Ja šādu norādījumu nav, jums ir vajadzīga informācija par konkrētām prasībām attiecībā uz jūsu projekta krāsu produktiem. Lai saņemtu šo informāciju, jūs varat vērsties pie projekta vides sertifikācijas konsultanta.
Kad būsiet saņēmis nepieciešamo informāciju, mēs labprāt palīdzēsim jums izvēlēties vispiemērotāko produktu. 

Esam šeit, lai jums palīdzētu

Lai saņemtu labāko padomu, izvēloties krāsas un pārklājumus, vērsieties pie būvobjekta vides sertifikācijas konsultanta. Ja specifiskie kritēriji ir zināmi, Tikkurila speciālisti priecāsies jums palīdzēt. 

Sazināties ar mums
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv