videi draudzīgas ēkas

Kādas krāsas un pārklājumi ir piemēroti videi draudzīgu ēku projektiem?

Kā izvēlēties pareizās krāsas un pārklājumus videi draudzīgas ēkas projektam? Tikkurila tehniskais dienests atbild uz arhitektu biežāk uzdotajiem jautājumiem.

LEED un BREEAM projektiem piemērotu krāsu produktu izmantošana palīdz iegūt augstāku novērtējumu projektam un labākajā gadījumā uzlabo objekta kopējo sertifikācijas līmeni. Bet vispiemērotāko produktu atlase ne vienmēr ir vienkārša, kā par to liecina šeit uzdotie jautājumi.

Kā es varu uzzināt, kuri produkti atbilst mana projekta prasībām?

LEED un BREEAM vides sertifikācijas sistēmām ir vairākas versijas ar konkrētai valstij noteiktām atšķirīgām prasībām, kā arī ar atšķirīgām prasībām dažādām ēkām vai konkrētiem objektiem, kas paredzēti individuāliem projektiem. Tāpēc nav iespējams sniegt vispārēji piemērojamas prasības, pēc kurām būtu nosakāma produktu piemērojamība.

Praksē piemērotu pārklājumu izvēle atšķirsies atkarībā no jūsu projektētā objekta veida. Kā pamatnostādne ir nosacījums, ka krāsu produktos GOS saturam un emisijām ir jābūt pēc iespējas zemākā līmenī, bet iepriekš minēto iemeslu dēļ nav iespējams konkretizēt vispārēji piemērojamas vērtības.

Lai noskaidrotu jūsu projektam noteiktos ierobežojumus, sazinieties ar vides sertifikācijas konsultantu, kurš pārrauga projektu. Viņiem ir pieeja zema emisiju līmeņa pārklājumu datubāzei, kurā ir ietverti piemērotie Tikkurila produkti.

videi draudzīgas ēkas

Kādas ir prasības attiecībā uz emisijām un GOS saturu?

Gaistošu organisku savienojumu (GOS) emisijas veicina ozona veidošanos zemākajos atmosfēras slāņos.

Atkarībā no vides sertifikācijas sistēmas jums ir:

  • jānosaka produkta GOS saturs vai nu matemātiski, vai uz ISO 11890-2:2006 standarta pamata, izmantojot gāzu hromatogrāfiju, un
  • jāzina produkta GOS saturs, kā arī, vai tas iekļaujas GOS direktīvas 2004/42/EK II pielikuma II daļas robežvērtībās vai GOS satura robežvērtībās, kas noteiktas vides sertifikācijas sistēmā.

Dažās vides sertifikācijas sistēmās ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz emisijām, proti, krāsu produktu emitētiem gaistošiem savienojumiem. Attiecīgie gaistošie savienojumi, to robežvērtības un emisiju mērījumu laiks atšķiras atkarībā no vides sertifikācijas sistēmas versijas, tāpēc, lai izvēlētos vispiemērotāko produktu, ir vēlams vērsties pie Tikkurila speciālista pēc palīdzības.

Pirms tam kopā ar projekta vides sertifikācijas konsultantu noskaidrojiet visus produktu lietojumam noteiktos ierobežojumus.

Kādas apstrādes un krāsu produktu kombinācijas ir piemērotas manam objektam?

Piemērotas apstrādes un krāsu produktu kombinācijas vienmēr attiecas uz konkrētu projektu, vai tas ir LEED, BREEAM, RTS vai Nordic Swan ekomarķējuma projekts. Katrā ar ēku būvniecību saistītā vides klasifikācijas sertifikātā uzmanība ir pievērsta dažādiem piemērojamo produktu aspektiem, kas nozīmē, ka “vispiemērotākais produkts” ir atkarīgs no attiecīgā objekta.

Piemēram, dažās vides klasifikācijas sistēmās ir noteiktas prasības attiecībā uz špakteļtepi, ko klāj zem krāsas slāņa, savukārt citās šāda prasība nav iekļauta.

Krāsu ķimikāliju ierobežojumi arī atšķiras atbilstoši izmantotajai vides klasifikācijas sistēmai. Piemēram, saskaņā ar dažām sistēmām produktos nedrīkst būt ietverts bisfenols A, hroms, svins vai kadmijs.

Tāpēc nav iespējams sniegt vispārēji piemērojamas prasības; piemērotie produkti ir jānosaka atsevišķi katram projektam.

Vai produktam var būt LEED vai BREEAM sertifikāts?

LEED un BREEAM sertifikātus piemēro objektā, un tas nozīmē, ka būvniecībā izmantojamiem produktiem nevar piešķirt sertifikātu. Tā vietā produkts var atbilst prasībām, kuras produktu grupai ir noteiktas vides sertifikācijas sistēmā, šīm prasībām atšķiroties atkarībā no konkrēta objekta.

Ja produkts atbilst objekta prasību līmenim, parasti ir vajadzīgs ražotāja parakstīts paziņojums, kurā šis fakts tiek apstiprināts.

krāsa

Kāda informācija man ir vajadzīga, pirms es sazinos ar pārklājuma speciālistu?

Lai speciālists varētu palīdzēt izvēlēties vispiemērotāko produktu, viņam ir vajadzīga šāda informācija:

Vai tas ir LEED vai BREEAM projekts?

Vai ir kādi norādījumi līgumslēdzējiem vai arhitektiem, kuros ir konkretizētas krāsu produktu prasības?

Ja šādu norādījumu nav, jums ir vajadzīga informācija par konkrētām prasībām attiecībā uz jūsu projekta krāsu produktiem. Lai saņemtu šo informāciju, jūs varat vērsties pie projekta vides sertifikācijas konsultanta.

Kad būsiet saņēmis nepieciešamo informāciju, mēs labprāt palīdzēsim jums izvēlēties vispiemērotāko produktu. Klikšķiniet šeit, lai sazinātos!

Vēlaties uzzināt vairāk par videi draudzīgām ēkām? Piesakies mūsu jaunumu saņemšanai un esiet informēts par mūsu jaunumiem pirmais.

Pievienoties
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv