Produkti ar EPD

Produktu vides deklarācija (EPD) ir brīvprātīga, pārredzama un vispāratzīta deklarācija, lai sniegtu salīdzināmu un pārbaudītu informāciju par produkta un pakalpojumu dzīves cikla ietekmi uz vidi. Datu apstrādei tiek izmantots dzīves cikla novērtēšanas (LCA - life cycle assessment) rīks.

EPD ļauj arhitektiem, projektētājiem, būvuzņēmējiem u.c. salīdzināt un novērtēt būvizstrādājumu un materiālu ietekmi uz vidi visā vai daļā tā dzīves cikla laikā. Tas kļūst arvien svarīgāks kritērijs, jo projektiem ir jāatbilst ilgtspējīgāku ēku kritērijiem un jāatbilst dažādām novērtēšanas metodēm, piemēram, BREEAM un LEED.

Ar EPD palīdzību, mēs varam piedāvāt pārskatāmāku informāciju par mūsu krāsu ietekmi uz vidi. Mēs esam apņēmušies ņemt vērā ierobežotos dabas resursus un vēlamies atklāti dalīties ar mūsu produktu ietekmi uz vidi. Ilgtspējīgu produktu attīstība turpinās, jo mūsu mērķis ir pozitīvi ietekmēt vides un cilvēku labklājību.

F

{"id":"25509","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Laka","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"betons","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Grīdas un betons","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Ūdens bāzes"}
{"id":"25345","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Segkrāsa","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"betons","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Grīdas un betons","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Ūdens bāzes"}
{"id":"26460","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Segkrāsa","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"betons","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Grīdas un betons","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Ūdens bāzes"}

P

{"id":"26982","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ārdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Segkrāsa","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"koka apšuvums","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Koks","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Ūdens bāzes"}

S

{"id":"26928","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Segkrāsa","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"betons, celtniecības dēļi, koks","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Sienas un griesti","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Ūdens bāzes"}

T

{"id":"25385","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Segkrāsa","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"betons","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Grīdas un betons","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Solventfree"}

U

{"id":"26955","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ārdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Segkrāsa","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"koka apšuvums","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Koks","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Ūdens bāzes"}

V

{"id":"26978","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ārdarbiem","edit-field-p-product-class-target-id--wrapper":"Segkrāsa","edit-field-p-areas-for-use-where-target-id--wrapper":"baļķi, koka apšuvums","edit-field-p-sku-classification2-target-id--wrapper":"Koks","edit-field-p-medium-target-id--wrapper":"Ūdens bāzes"}
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv