MED produkti

Tālāk norādītie Tikkurila produkti ir saņēmuši MED (Marine Equipment Directive jeb Kuģu aprīkojuma direktīvā) noteikto sertifikātu un līdz ar to arī ir apstiprināti kuģu iekšējo sienu un griestu krāsošanai.   

Šis sertifikāts Nr. MED-D-1926 apliecina, ka ražotāja Tikkurila Oyj kvalitātes sistēmas apstiprinājums atbilst Direktīvas 96/98/EK par kuģu aprīkojumu un Direktīvas 2012/32/ES, ar ko groza minēto direktīvu, prasībām attiecībā uz virsmas materiāliem ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem un to ražošanas kvalitātes nodrošināšanu (D modulis).

Tikkurila produkti, kas atbilst prasībām attiecībā uz materiāliem ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem, kas paaugstinātā temperatūrā nerada pārmērīgu dūmu un indīgu produktu daudzumu vai saindēšanās risku un kas atbilst Direktīvas par kuģu aprīkojumu (96/98/EK, grozīta ar Direktīvu 2012/32/ES) prasībām attiecībā uz virsmas materiāliem ar zemiem liesmas izplatības raksturlielumiem.  

A

{"id":"33442","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}

D

{"id":"25336","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}

F

{"id":"25475","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"25343","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}

G

{"id":"25521","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}

H

{"id":"25502","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"26898","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"26899","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"26900","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}

J

{"id":"26965","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}

K

{"id":"26903","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"26904","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"26906","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}

L

{"id":"25465","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"25464","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"26893","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}

M

{"id":"25351","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"25510","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Ārdarbiem"}

O

{"id":"26916","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"25468","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}

T

{"id":"26884","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"26931","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Iekšdarbiem"}
{"id":"25485","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"33412","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"25490","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"25378","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"25382","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"25393","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
{"id":"25494","edit-field-p-areas-for-use-what-target-id--wrapper":"Universāli"}
ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv