M428 Amethyst

M428 Amethyst

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

93, 99, 113 (#5D6371)

LAB values

41,75; 0,85; -9,18

Precīzais NCS tonis

6312-R72B

ΔΕ to standard

4.5

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.