S503 Arctic Fox

S503 Arctic Fox

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

242, 241, 234 (#F2F1EA)

LAB vērtības

95,57; -0,95; 2,41

Precīzais NCS tonis

0402-G55Y

ΔΕ līdz standartam

1.4

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv