N499 Basalt

N499 Basalt

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

104, 106, 106 (#686A6A)

LAB vērtības

44,22; -0,89; -0,27

Precīzais NCS tonis

6801-B72G

ΔΕ līdz standartam

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv