M384 Basilica

M384 Basilica

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

106, 122, 76 (#6A7A4C)

LAB vērtības

48,58; -15,35; 24,01

Precīzais NCS tonis

4243-G33Y

ΔΕ līdz standartam

2.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv