G500 Bungalow

G500 Bungalow

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

220, 223, 224 (#DCDFE0)

LAB vērtības

88,94; -1,12; -1,37

Precīzais NCS tonis

1002-B15G

ΔΕ līdz standartam

0.7

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv