F300 Camelia

F300 Camelia

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

246, 243, 230 (#F6F3E6)

LAB vērtības

96,25; -1,04; 5,64

Precīzais NCS tonis

0303-G89Y

ΔΕ līdz standartam

1.5

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv