V384 Canal

Iekšdarbiem tonis

V384 Canal

Iekšdarbiem tonis

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

175, 187, 158 (#AFBB9E)

LAB values

74,61; -9,49; 12,49

Precīzais NCS tonis

2218-G30Y

ΔΕ to standard

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.