Y415 Carnosa

Y415 Carnosa

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

Bāzes krāsa

A BĀZE

RGB vērtības

221, 188, 182 (#DDBCB6)

LAB vērtības

79,38; 10,77; 7,49

Precīzais NCS tonis

1415-Y87R

ΔΕ līdz standartam

1.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv