G392 Champagne

G392 Champagne

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

241, 219, 164 (#F1DBA4)

LAB values

88,48; -0,41; 29,23

Precīzais NCS tonis

0922-Y

ΔΕ to standard

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.