M499 Cloak

M499 Cloak

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

125, 127, 126 (#7D7F7E)

LAB vērtības

52,51; -0,95; 0,06

Precīzais NCS tonis

5701-B96G

ΔΕ līdz standartam

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv