J487 Dolomite

J487 Dolomite

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

182, 178, 169 (#B6B2A9)

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.