G300

G300

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

249, 239, 216 (#F9EFD8)

LAB vērtības

94,9; -0,45; 11,67

Precīzais NCS tonis

0406-Y09R

ΔΕ līdz standartam

1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv