G301

G301

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

248, 241, 216 (#F8F1D8)

LAB vērtības

95,34; -1,54; 12,28

Precīzais NCS tonis

0407-G98Y

ΔΕ līdz standartam

1.1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv