F313 Gallery

F313 Gallery

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

244, 236, 223 (#F4ECDF)

LAB values

94,11; 0,96; 6,02

Precīzais NCS tonis

0503-Y40R

ΔΕ to standard

1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.