G444 Gorgonzola

G444 Gorgonzola

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

Bāzes krāsa

A BĀZE

RGB vērtības

208, 212, 201 (#D0D4C9)

LAB vērtības

84,75; -3,63; 4,85

Precīzais NCS tonis

1407-G30Y

ΔΕ līdz standartam

2.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv