H427

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

Bāzes krāsa

A BĀZE

RGB vērtības

199, 193, 203 (#C7C1CB)

LAB vērtības

79,06; 4,25; -4,45

Precīzais NCS tonis

1810-R45B

ΔΕ līdz standartam

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv