M350 Ink

M350 Ink

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

61, 67, 96 (#3D4360)

LAB values

28,07; 5,5; -17,89

Precīzais NCS tonis

6724-R69B

ΔΕ to standard

2.9

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.