J301

J301

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

252, 228, 161 (#FCE4A1)

LAB vērtības

91,14; -1,54; 35,22

Precīzais NCS tonis

0627-G98Y

ΔΕ līdz standartam

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv