K301

K301

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

255, 219, 118 (#FFDB76)

LAB vērtības

89,3; 2,31; 54,4

Precīzais NCS tonis

0547-Y

ΔΕ līdz standartam

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv