D103 Kartano

D103 Kartano

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

242, 197, 140 (#f2c58c)

Precīzais NCS tonis

1127-Y20R

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv