K303 Kingcup

K303 Kingcup

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

255, 198, 106 (#FFC66A)

LAB values

83,95; 10,58; 54,34

Precīzais NCS tonis

0850-Y11R

ΔΕ to standard

2.1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.