H300 Lemonade

H300 Lemonade

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

252, 232, 179 (#FCE8B3)

LAB vērtības

92,34; -1,3; 27,58

Precīzais NCS tonis

0520-Y

ΔΕ līdz standartam

0.5

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv