G342 Marilyn

G342 Marilyn

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

230, 211, 228 (#E6D3E4)

LAB vērtības

86,65; 9,55; -6,16

Precīzais NCS tonis

0618-R39B

ΔΕ līdz standartam

1.1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv