Y498 Midnight

Y498 Midnight

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

60, 60, 60 (#3C3C3C)

LAB vērtības

25,16; 0,11; -0,4

Precīzais NCS tonis

8900-N

ΔΕ līdz standartam

1

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv