V493 Milkyway

V493 Milkyway

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

77, 86, 88 (#4D5658)

LAB vērtības

35,44; -2,95; -2,65

Precīzais NCS tonis

7507-B22G

ΔΕ līdz standartam

4

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv