N301

N301

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

240, 188, 60 (#F0BC3C)

LAB vērtības

79,23; 6,41; 68,89

Precīzais NCS tonis

1066-Y02R

ΔΕ līdz standartam

1.8

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv