N385

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

Bāzes krāsa

C BĀZE

RGB vērtības

116, 121, 88 (#747958)

LAB vērtības

49,58; -8,36; 17,59

Precīzais NCS tonis

5026-G42Y

ΔΕ līdz standartam

2.3

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.
lv