H398 Oats

H398 Oats

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

240, 211, 174 (#F0D3AE)

LAB values

86,41; 5,07; 21,51

Precīzais NCS tonis

1015-Y25R

ΔΕ to standard

1.5

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.