J310 Omelette

J310 Omelette

Ekrānā redzamie krāsu toņi ir atveidoti elektroniski. Tie var atšķirties no reālā krāsas toņa, jo mūsu krāsu uztveri ietekmē materiāla virsma, atspīdums, apgaismojums un citi faktori.

RGB vērtības

253, 204, 138 (#FDCC8A)

LAB vērtības

85,36; 9,22; 39,26

Precīzais NCS tonis

0733-Y22R

ΔΕ līdz standartam

2

ir pievienots izlasei.
ir noņemts no izlases.